Reflexió

En aquesta fase he realitzat moltes coses.

En primer lloc, he localitzat altres fonts per dur a terme el meu projecte personal.

En segon lloc, he seleccionat les diferents fonts que finalment sí que faré servir, d’entre totes les que havia seleccionat en un primer moment.

En tercer lloc, he fet un estudi i un anàlisi en profunditat de les fonts seleccionades.

En quart lloc, he explicat com he transferit i aplicat la informació.

I per últim, en cinquè lloc, he explicat en quina fase d’elaboració es troba en aquests moments el meu producte.

Penso que aquesta fase ha estat força entretinguda ja que tenia apartats molt complicats d’elaborar. Per aquesta raó, he hagut de dedicar-hi més temps que en les altres fases. Estic content d’haver pogut acabar de realitzar aquesta fase perquè vol dir que he acabat el blog. Ara només faltaria acabar de realitzar el producte i l’informe.

 

Elaboració del producte

La fase d’elaboració en que es troba el producte del meu projecte personal és la cerca de les característiques dels telèfons mòbils, presentar gràficament les respostes de la enquesta i tinc pensat començar a fer, en els pròxims dies, les comparatives entre els diversos mòbils .

El producte és cert que el tinc molt avançat, gracies a que al realitzar les fases del blog, indirectament avances força el producte.

Transferir i aplicar la informació

La informació per realitzar el meu producte l’he aplicat de manera entenedora i clara i és que, com he indicat anteriorment, el que m’agradaria seria organitzar el producte final d’una manera adequada.

La informació aplicada no només s’ha de centrar a nivell ortogràfic sinó també a nivell estructural, perquè tot el conjunt és important. Per aquest motiu, he tingut en compte que els marges siguin apropiats, que els paràgrafs siguin clars i senzills, amb certa elegància, que el tipus de lletra sigui la mateixa en cada cas i, sobretot, que l’escrit estigui molt ben fet.

Estudi i anàlisi de les fonts.

En aquesta fase, el procés de la presa de decisions mitjançant el qual he utilitzat i transferit la informació obtinguda, s’ha basat en el compliment dels objectius fixats.

Pel compliment de l’objectiu, el procés s’ha centrat en seleccionar aquella informació vàlida, clara i coherent, en relació als diferents tipus de mòbils, les seves característiques, la seva qualitat, el preu de mercat, la predominança d’una marca respecte una altre, etc.

Selecció definitiva de les fonts.

Definitivament, he donat per vàlides les següents pàgines webs:

I els resultats de les enquestes dutes a terme a la classe de 2n B.

De les diferents fonts seleccionades em quedaré amb la següent informació:

En el cas de les pàgines web d’Apple, Airis, HTC, Huawei, Sony i Samsung, em centraré amb el preu real de cada mòbil i les seves característiques.

Per altre banda, en els casos de les pàgines web de Versus i Phonehouse, em quedaré amb les característiques que no surtin en les altres pàgines, a més de les comparatives i les diferencies entre els diferents aparells mòbils.

I pel que fa referencia a les enquestes, em quedaré amb totes les respostes obtingudes, ja que l’enquesta la vaig elaborar amb les preguntes necessàries per poder elaborar el treball.

Els criteris de validesa i selecció en un principi no van ser adequats ja que no s’ajustaven a la línia que s’havia de seguir. Al parlar amb la professora, em va dir que ho havia de canviar i posar-ho de manera instructiva, començant pel més bàsic i acabant pel més complert.

Amb la modificació he aconseguit poder millorar l’apartat i fer que sigui adequat al context.

Altres fonts localitzades

En aquesta entrada mostraré més fonts que faré servir per realitzar el meu producte final.

http://versus.com/es

He escollit aquesta pàgina web perquè permet veure clarament, la comparativa de les diferents característiques i propietats, de tots el mòbils que hi ha actualment en el mercat. Només cal escriure el nom de la marca i el seu model corresponent.

Aquesta pàgina web l’he localitzat a partir d’una cerca de diferents pàgines, que mostressin les característiques de varis mòbils de forma comparativa.

http://www.yoigo.comhttp://www.orange.eshttp://www.vodafone.eshttp://www.movistar.eshttp://jazztel.comhttp://www.simyo.eshttps://www.ono.es

He escollit totes aquestes pàgines webs de companyies telefòniques, perquè totes mostren d’una manera objectiva els preus segons el tipus de mòbil i la tarifa seleccionada. Aquestes pàgines les he localitzat després d’una cerca de les principals companyies telefòniques actuals.